Hình ảnh

Chung cư Pegasuiten Quận 8 – Diệu Vi

Chung cư Pegasuiten Quận 8 – Diệu Vi

Hôm nay mình có đi chụp cho chị Model tại chung cư Pegasuiten Quận 8 (Địa chỉ: Chung cư Pegasuite, 996 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8). Chị có yêu cầu hình chị chụp sao để vậy không cần chỉnh gì cả. Như đã hứa là mình không làm da gì cả, có sao để vậy. Mình chỉ chịnh tí màu cho đường phố tí.

Model: Diệu Vi

Photo by me

aNTV 6661

aNTV 6669

aNTV 6680

aNTV 6692

aNTV 6867

aNTV 6922

aNTV 6991

aNTV 7075

aNTV 7079

Hình gốc chưa làm màu (bạn nào nếu có nghịch thì nhớ ghi nguồn giùm mình)

NTV 6627

NTV 6661

NTV 6669

NTV 6680

NTV 6692

NTV 6867

NTV 6922

NTV 6991

NTV 7075

NTV 7079

Leave a Comment