Video

Tuần nào mình cũng về trên đoạn đường này, đoạn đường này thường xuyên bị ngập nước dù trời không mưa, mặt đường thì rất nhiều loại ổ dẫn đến rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thiết nghĩ QL1A này nên được nâng cấp một cách nghiêm túc để không có những…