Xã hội

Nếu đủ tỉnh táo thì mạng xã hội là công cụ. Không đủ tỉnh táo thì ta sẽ làm nô lệ không công cho mạng xã hội. Mạng xã hội cũng có thể cứu nhiều người nhưng cũng có thể hủy hoại một hoặc nhiều người. Cân nhắc thật kỹ trước khi like hoặc share…