Công nghệ

Đây mới thực sự là cách mạng 4.0: 30.000 người máy hoạt động cùng một lúc, chỉ 50 giây là sản xuất được 1 xe ô tô. Vừa qua, tập đoàn Volkswagen đã công bố cho toàn thế giới biết những hiểu biết và ứng dụng của họ về nền công nghiệp 4.0, ở đó…