Xã hội

Tết sắp đến thì mình có một số chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề rượu, bia và hát hò. Tôi khẳng định ngay từ đầu là rượu, bia và hát hò nếu sử dụng ở mức vừa phải như món gia vị thì sẽ có một ý nghĩa nhất định. Làm cho…