Hình ảnh

Bến xưa – 28.06.2020

Mình có dịp vào Khu du lịch Bến Xưa, Quận 12 chơi và thấy mấy em bé chơi đùa dễ thương nên có chụp lại một số tấm làm kỷ niệm. Do chụp không công khai nên có những góc chụp chưa tốt, có một số tấm nét chưa chuẩn do còn non kinh nghiệm.

Trẻ em mà mình chọn chụp trắng đen là vì:

  • Khung cảnh đây hợp với bối cảnh xưa
  • Mình muốn nhấn mạnh chủ thể là mấy đứa trẻ, cảm xúc của mấy em
  • Hình này làm mình gợi nhớ về tuổi thơ của mình và quan trọng là mình chụp cho mình.
IMG 0615
IMG 0619
IMG 0620
IMG 0621
IMG 0623
IMG 0626
IMG 0627
IMG 0628
IMG 0629
IMG 0630
IMG 0631
IMG 0632
IMG 0633
IMG 0654
IMG 0655
IMG 0658
IMG 0659
IMG 0660
IMG 0661
IMG 0662
IMG 0663
IMG 0664
IMG 0665
IMG 0666
IMG 0667
IMG 0669
IMG 0672
IMG 0673
IMG 0674
IMG 0677
IMG 0678
IMG 0679
IMG 0680
IMG 0681
IMG 0682
IMG 0683
IMG 0684
IMG 0685
IMG 0686
IMG 0687
IMG 0688
IMG 0690
IMG 0691
IMG 0692

Leave a Comment