Hình ảnh

Nhà hàng Bến Xưa – 28.06.2020

Nhà hàng Bến Xưa – 28.06.2020

Model: Huyền

Makeup: Hằng Nguyễn

Photo by me

aIMG 0968

aIMG 0967

aIMG 0863

aIMG 0873

aIMG 0861

aIMG 0830

aIMG 0821

aIMG 0815

aIMG 0777

aIMG 0769

aIMG 0705

aIMG 0767

Leave a Comment