Hình ảnh

Đời thường của Ngoại tôi

Ngày 19/06/2020 mình có về quê nhà chơi và chụp cho Ngoại một bộ hình ảnh đời thường để làm kỷ niệm. Tất cả mọi thứ đều tự nhiên và cứ thế là hai Bà cháu tiến hành chụp. Kết quả bộ ảnh thì Bà và mình đều cảm thấy hài lòng.

a IMG 0012

a IMG 0013

a IMG 0016

a IMG 0028

a IMG 0031

a IMG 0032

a IMG 0044

a IMG 0048

a IMG 0054

a IMG 0055

a IMG 0060

a IMG 0063

a IMG 0066

a IMG 0073

a IMG 0078

a IMG 0090

Leave a Comment