Hình ảnh

Cuối tuần vào rừng vẽ tranh

Cuối tuần vào rừng vẽ tranh

Mình chọn chụp hình trắng đen vì nó có nét đẹp riêng mà mình thấy thích, phần còn lại là có rất nhiều Anh/Em photo khác đã chọn chụp màu.

Model:

Makeup: Lily

Photo by me

Địa điểm: đồng diều Gò Vấp – 05.07.2020

IMG 1176 0

IMG 1183 0

IMG 1191 0

IMG 1201 0

IMG 1207 0

NTV 5367 0

NTV 5388 0

NTV 5392 0

NTV 5397 0

NTV 5409 0

NTV 5412 0

NTV 5418 0

NTV 5434 0

NTV 5439 0

NTV 5475 0

NTV 5476 0

NTV 5478 0

NTV 5483 0

NTV 5507 0

NTV 5512 0

NTV 5518 0

NTV 5526 0

NTV 5537 0

NTV 5626 0

NTV 5629 0

NTV 5632 0

NTV 5641 0

NTV 5645 0

NTV 5668 0

NTV 5672 0

Leave a Comment