Hình ảnh

Đường ray xe lửa 31.05.2020 – Model Thanh

Đường ray xe lửa 31.05.2020 – Model Thanh

Model: Thanh

Makeup: Lily

Photo by me

Hình bên dưới mình có blend màu và một bộ hình chỉ cân bằng trắng, retouch. Từ bộ hình đã cân bằng trắng này mình có thể blend nhiều màu khác nhau. Bạn nào thích thì cứ kéo nhưng nhớ ghi nguồn giùm mình.

rIMG 9084 0

rIMG 9068 0

rIMG 8993 0

rIMG 8937 0

rIMG 8794 0

rIMG 8791 0

rIMG 8754 0

bIMG 9068 0

bIMG 8993 0

bIMG 8937 0

bIMG 8794 0

bIMG 8754 0

bIMG 8791 0

Leave a Comment